Hoewel de informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld en de houder/eigenaar van deze website deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Houder/eigenaar Ton Hofstra aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website.